Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu

Strona Główna
Informacja o casa.pl
Nasze Usługi
Metody Pracy
Struktura i Partnerzy
Skontaktuj się z nami
Kontakt:
ul. Astronomów 5
80-299 Gdańsk, Poland
tel/fax: +48 58/554-59-73
mobile: +48 601-66-27-18
mobile: +48 604-28-89-04
e-mail: info@casa.pl
website: www.casa.pl

Naszą siłą są ludzie


KTO?

Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu składa się z podmiotów zatrudniających biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz ekspertów i konsultantów z różnych dziedzin, posiadających stosowne uprawnienia, wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie. Wnoszą oni nowoczesną i fachową wiedzę, techniki analityczne
oraz niezależność spojrzenia na problemy w firmie.

KIEDY?

Sprawne funkcjonowanie i rozwój firmy wymaga szybkiego dostosowania strategicznych decyzji do zmian zachodzących w otoczeniu. Decyzje te winny być oparte na kompleksowej wiedzy jaką może dostarczyć zespół wyspecjalizowanych, niezależnych konsultantów i doradców.
Konieczność korzystania z usług zewnętrznych tzw. atestacyjnych narzucają często przepisy prawa np. Kodeks spółek handlowych.

JAK?

Jesteśmy Grupą stworzoną specjalnie do kompleksowej obsługi firm. Szeroki zakres świadczonych usług, elastyczny i profesjonalny zespół ludzi gwarantuje partnerskie stosunki, sumienność i obiektywizm w podejściu do różnych problemów.
Jesteśmy głęboko przekonani, że sprostamy wszelkim oczekiwaniom, ponieważ:

  • potrzeby każdego klienta traktujemy indywidualnie,
  • zdobywamy zaufanie fachowością, rzetelnością i szeroką ofertą usług,
  • stwarzamy warunki do aktywności w biznesie w poczuciu bezpieczeństwa dla osób kierujących firmą i jej właścicieli,
  • gotowi jesteśmy reprezentować Państwa słuszne interesy przed urzędami i stosownymi organami,
  • stosujemy normy i standardy zawodowe profesji, które reprezentujemy,
  • gwarantujemy zachowanie w tajemnicy informacji zdobytych w trakcie pracy, poparte pisemnym zobowiązaniem.

W JAKIM CELU?

Oferujemy pełen zakres usług doradczych, eksperckich i audytorskich od prostych bieżących analiz aż po złożone raporty o stanie firmy i środkach możliwych do zastosowania w krótkiej i dalszej perspektywie.

Celem tych czynności i gwarantowanym rezultatem w każdym przypadku jest usprawnienie organizacji, kontroli wewnętrznej, poprawa jakości i przepływu informacji finansowych w firmie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa prawnego osób zarządzających podmiotem, a dla ambitnych zarządów osiągnięcie wyższych standardów zarządzania.